A compara înseamnă a examina pentru a stabili asemănări şi deosebiri. Uneori comparaţiile sunt privite negativ, pentru că nu ne place să fim comparaţi cu alţii de către cei din jurul nostru. Dar ceea ce scăpăm din vedere este faptul că viaţa chiar asta înseamnă: o analiză comparativă permanentă. Compararea este la fel de normală ca respiraţia. Motiv pentru care nu prea îţi baţi capul cu ea. Dar gândirea comparativă defineşte viaţa, într-un fel sau altul.

Încă de când omul îşi conştientizează existenţa începe să compare. Nimic nu poate fi cântărit sau judecat fără a putea fi comparat cu altceva. Prin filtrul comparării trece absolut orice; o formă geometrică, o textură, un gust, un sunet, o situaţie sau o trăire. Nu prea avem cum  să ne exprimăm părerea legată de un obiect fără a-l putea compara cu un altul. Ne place să spunem despre oamenii în vârstă că au experienţă. Dar ce înseamnă până la urmă experienţa? Experienţa reprezintă totalitatea cunoştinţelor pe care oamenii le dobândesc în mod nemijlocit despre realitatea înconjurătoare.

Redus la esenţial, un om cu experienţă este un om care are cu ce să compare situaţiile, ideile sau obiectele cu care intră în contact. Atât şi nimic mai mult. Cu cât cunoşti mai mult, cu atât mai uşor îţi este să judeci prin comparaţie. Cu cât mai uşor judeci prin comparaţie, cu atât mai corecte sunt interpretările tale. Cu cât mai corecte sunt interpretările tale, cu atât mai uşor îţi este să iei o decizie. Cu cât mai uşor îţi este să iei o decizie, cu atât mai uşor se deschid uşile încuiate.

La fel de uşor ne este să comparăm oameni cu alţi oameni. Experienţa ne ajută să cântărim caracterele umane.  Și,  prin comparaţie, să încadrăm oamenenii la prieteni, serioşi, neserioşi sau parteneri de viaţă. Avem libertatea permanentă să comparam un om cu un altul. Libertate care nu trebuie privită niciodată în mod negativ. Fără posibilitatea de a compara am face întotdeauna aceleaşi erori. Mereu şi mereu. Realitatea ne demonstrează că rar se întâmplă să călcăm în aceeaşi capcană de mai multe ori.

Morala: Viaţa este un cumul de comparaţii.